Om mig

 

Jag erbjuder konsulttjänster inom energi- och processteknik och affärsutveckling, till exempel datorstödda processberäkningar, investerings- och lönsamhetsberäkningar, framtagande av affärsplaner, projektledning mm.

Under 30 yrkesverksamma år har jag framför allt arbetat med att introducera ny teknik i verksamheter och på marknader, både som projektledare och som entreprenör inom stora företag men även som egenföretagare.

Mitt specialområde är kunskap om och förståelse för teknik, i kombination med sinne för affärsnytta. Eftersom jag har varit verksam inom kapitaltunga branscher, energi- och process-, är det dessa branscher jag behärskar bäst.

Jag är civilingenjör i maskinteknik från KTH med examen 1981. Jag har stor erfarenhet som projektledare och projekteringsledare för större energianläggningar och fabriker inom processindustrin, vilket bland annat innebär både utveckling av nya tekniker och uppförande av nya fabriker med den nya tekniken. Som affärsansvarig inom ett geografiskt område fick jag gedigen försäljnings- och marknadserfarenhet. Som ansvarig för affärsutveckling inom ett applikationsområde arbetade jag med att utvärdera och utveckla affärsmöjligheter och marknadsintroducera nya produkter.