Genomförda uppdrag

Skellefteå Kraft AB,

  • Affärsplan nytt teknikbolag
  • Framtidsutredning Skellefteå
  • Förprojektering nytt kraftvärmeverk

 

GreenExergy AB

  • Div utredningar för kunder

 

Boliden Mineral

  • Förstudie ny ångturbin Rönnskärsverken

 

Eskiltuna Energi och Miljö AB

  • Förstudie nytt kraftvärmeverk

 

Vattenfall AB, Vattenfall Norden

  • Affärsutveckling Sustainable Cities